Teknologi

Trampe/CycloCable® er bygget på et unikt patentert prinsipp. Teknologien er ikke ulik den vi finner i skiheiser med vaier og medbringere, men det meste av de tekniske elementene ligger skjult eller delvis nedgravd i bakken like under gatenivå.

Skinnekonstruksjonen er integrert i gatelegemet og kan passeres uhindret av kryssende trafikk. Trampe/CycloCable® er konstruert for bymessig strøk, og det er lagt vekt på at installasjonen ikke skal dominere omgivelsene med synlige wirer, bæremaster og farlige, bevegelige elementer. De bevegelige delene som er nødvendige, er utformet slik at de ikke skal representere noen fare verken for heisbrukeren eller andre.

Trampe/CycloCable® er sertifisert av STRMTG (French Aerial Ropeway and Guided Transport Technical Services) og CE-merket i henhold til EU directive 2000/9/CE. CE-merkingen er spesielt myntet på den sammenfoldbare fotplaten i Trampe/CycloCable®, som er en viktig sikkerhetskomponent.

Tekniske hovedelementer

  • Drivsystem: Drivsystemet, som ligger skjult og plant med bakken, inneholder elektrisk motor og vaier med fast påmonterte medbringere. Vaieren går i loop mellom drivhjul i en stasjon og vendehjul i den andre.
  • Startstasjon og avstigningsstasjon: Motor og drivhjul kan installeres enten i startstasjon eller avstigningsstasjon.
  • Skinnekanal: Bygges opp av lengdemoduler på 2,4 m. Kanalen kan legges i vertikale eller horisontale kurver med minimum radius 200 m.
  • Mykstart: Mykstarten i startstasjonen sikrer at syklisten akselererer mykt og jevnt opp til en marsjhastighet på ca. 1,5 m/sek.
  • Fotplate: Fotplatene skyver på syklistens fot. Ved trykk på startknapp løftes fotplaten opp gjennom kanalens slisseåpning, og beholdes oppe ved hjelp av trykket fra syklistens fot. Straks syklisten forlater heisen, faller fotplaten tilbake gjennom slissen og inn i kanalen. Avstanden mellom medbringere med fotplate er ca 20 m.
  • Medbringere: Mellom fotplatemedbringerne er det montert 2 eller flere mellommedbringere. Disse styrer wiren inne i kanalen, og noen er utstyrt med børster for rengjøring av de innvendige skinnene.
  • Betjeningspanel: Ved startstasjonen er installert et opplyst betjeningspanel. Her finner syklisten en intuitiv bruksanvisning, startknapp og informasjonsdisplay.
  • Nødstopp: På begge stasjoner er montert nødstoppbryter. Når denne trykkes inn stopper heisen. Etter 5 minutter kan heisen startes på nytt igjen fra startstasjonen.
  • Elektronisk styringssystem: Trampe/CycloCable® er styrt av en programstyrt PLC påkoblet et mobilmodem. Driftsstatus, feil og alarmer sendes automatisk over mobilnettet til service- og driftsoperatør.

Transportkapasitet

Heisens hastighet er 1,5 - 2 m/s (~7 km/t), som tilsvarer normalt joggetempo. Det er montert en fotplate per 20. meter. Hver fotplate skyver én syklist. Dette gir en maksimal kapasitet på 6 syklister per minutt eller 360 syklister per time. På en strekning på 130 meter kan 5-6 syklister stå på heisen samtidig. Maksimal lengde på en sykkelheis antas å være ca. 500 m. Maksimum stigning ca. 20 %.

Andre brukere av heisen

Sykkelheisen er primært konstruert for syklister. Vi har imidlertid opplevd oppfinnsomme mødre og fedre som bruker barnevogna som støtte i stedet for sykkel. Sparkesykler og rulleskøyter er også egnet til bruk i heisen.