Ofte stilte spørsmål

1. Hva er formålet med sykkelheisen?

Sykkelheisen Trampe/CycloCable® har vist seg å være et svært viktig tiltak for å få oppmerksomhet omkring sykling i byområder generelt og i Trondheim spesielt. 70 % av brukerne av sykkelheisen sier de bruker sykkelen mer etter at Trampe/CycloCable® ble installert. Sykkelbruken i Trondheim har økt sterkt i årene etter 1993, og sykkelheisen har vært ett av flere tiltak som har gjort Trondheim til Norges sykkelby nummer én.

Til toppen

2. Trenger ikke folk den mosjonen som sykkelen gir?

Folk som bruker sykkel som et transportmiddel, ønsker ikke nødvendigvis å bli svett og varm. Husk også at sykkelheisen først og fremst er installert for å inspirere folk til å bruke sykkelen mer. Det vil i sum bety mer mosjon.

Til toppen

3. Når ble sykkelheisen i Brubakken installert?

Første utgave av heisen ble installert i 1993 og autorisert for ubemannet drift av Taubanetilsynet (Veritas) i 1994. Etter 220 000 turer ble det høsten 2012 installert en ny og sikrere heis. Autorisasjon for ubemannet drift ble gitt av Taubanetilsynet (Statens Jernbanetilsyn) den 19. september 2012.

Til toppen

4. Blir sykkelheisen mye brukt?

Mens heisen ble betjent med nøkkelkort gjorde den 20-30 000 turer pr. sesong. Når den nå er blitt gratis i bruk og åpen for alle regner vi med betydelig økning i dette tallet.

Til toppen

5. Hvor lang og bratt er heisen i Brubakken?

Lengden er 130 m, og den maksimale stigningen i Brubakken er 1:5. Total høydeforskjell er 25 m (tilsvarende en 10 etasjes bygning).

Til toppen

6. Hvor lang kan en sykkelheis være?

Normalt inntil 400 m. Lengre strekk kan spesialkonstrueres, og man kan også koble flere heiser i kjede.

Til toppen

7. Hvor fort går sykkelheisen?

1,5–2 m/s (tilsvarer joggetempo).

Til toppen

8. Hvor mange syklister kan ta sykkelheisen samtidig?

Det kan stå en syklist pr. 20 meter, dvs. 5-6 syklister samtidig. Transportkapasitet er 300 syklister pr. time, dvs. 5 syklister pr. minutt.

Til toppen

9. Hvordan virker sykkelheisen rent teknisk?

I prinsippet som en skiheis. 11 fotplater er festet på en stålwire. Hele wiresystemet ligger skjult i en kanal som ligger plant med bakken. Bare de fotplatene som er i bruk, stikker opp av kanalen. Fotplater som ikke er i bruk, løper skjult inne i heiskanalen. Dersom man forlater heisen underveis vil fotplaten automatisk felles inn i kanalen igjen. I startstasjonen er en mykstartanordning som gir syklisten en jevn akselerasjon fra start. Heisen er drevet av en 5 kW elektrisk motor. For nærmere beskrivelse, gå til «Teknologi».

Til toppen

10. Er sykkelheisen patentbeskyttet?

Ja.

Til toppen

11. Har det vært noen ulykker forårsaket av sykkelheisen?

Det har i løpet av snart 20 års drift ikke vært rapportert noen alvorlige ulykker.

Til toppen

12. Må du være sterk i høyrefoten for å beherske sykkelheisen?

Nei. Det er hovedsakelig et spørsmål om å bruke den riktige teknikken, samt stå i riktig stilling. Det er svært viktig å flytte det meste av kroppsvekten fra sykkelen til heisplaten.

Til toppen

13. Hva koster det å bruke sykkelheisen?

Fra 2013 blir det gratis å bruke sykkelheisen i Trondheim.

Til toppen

14. Hva koster det å bygge sykkelheisen?

Investeringskostnadene ligger mellom 20 000 og 30 000 kr per m sykkelheis. Grave- og anleggsarbeid kommer i tillegg.

Til toppen

15. Hvem eier produktet Trampe/CycloCable®?

Firmaene Design Management AS og POMA SA eier i fellesskap alle patenter og lisensrettigheter. Heisen i Trondheim er finansierte gjennom midler fra «Miljøpakken» i Trondheim. Formell eier og driftsansvarlig av sykkelheisen i Brubakken er Statens vegvesen. Gråkallbanen i Trondheim, som eies av Boreal Transport AS, er innleiet for teknisk vedlikehold og drift av heisen.

Til toppen

16. Hva er avgjørende for at sykkelheiser skal bli mer utbredt?

Sykkelheisen TRAMPE og CycloCable® er den eneste sykkelheis for byer med bratte bakker som tilbys på markedet. Til tross for at man er alene på markedet er det sterk konkurranse om pengene som settes av til sykkelfremmende tiltak. Sykkelheis er et av mange mulige tiltak for å øke bruken av sykkel i byer. I de fleste byer er det stort udekket behov for sykkelveier, sykkelfelt, sykkelbroer og sykkelparkering. Mange byer satser på ganske dyre kampanjer for å øke sykkelbruken. M.a.o. det fins mange tiltak å putte penger i for å øke sykkelbruken i byer.

Inntil for ca. 5 år siden var det svært liten tilgang på midler til sykkel infrastruktur. Dette har bedret seg betydelig i de senere år, men det tar tid å dekke de mest elementære behov som for eksempel bedre sykkelveier.

Politikere og myndigheter er nå langt mer bevisst på den positive effekt byene kan ha av økt sykkelbruk. Mindre kødannelser på veiene, færre parkeringsproblemer i bysentrum, bedre og raskere tilgjengelighet til bysentrum og sist, men ikke minst, stor helsemessig effekt for enkeltpersoner og samfunnet. Vi har derfor gode grunner til å være optimister også når det gjelder investeringer i sykkelheiser i byer.

Til toppen

17. Hvor kan vi kjøpe Trampe/CycloCable®?

Forespørsel sendes til:

Design Management AS
Skule Bårdsøns gt. 5
7052 Trondheim
+4792629891
jwanvik@gmail.com

eller

SKIRAIL
272 route des Bauches
PAE des Bromines
74330 Sillingy – Annecy
Frankrike
+33 6 12 13 09 49
christophe.hepp@skirail.fr
Pomagalski (POMA)
Centr'Alp
109 rue Aristide Bergès
38340 Voreppe
Frankrike
Tel: 04 76 28 70 00
didier.balavione@poma.net

Til toppen